Моніторинг та внутрішні оцінки якості надання соціальних послуг

  • 307

Відповідно до плану роботи відділу соціального забезпечення населення та захисту прав дітей Заболотівської селищної ради (далі – Відділ) на 2022 рік та на виконання наказу начальника Відділу від 28 квітня 2022 року № 10 «Про здійснення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг у 2022 році» протягом травня-червня 2022 року завідувачем сектору соціальних послуг Гордійчук І.В та фахівцем соціальної роботи Панько О.С. проведено відвідування підопічних сектору соціальних послуг та анкетування з метою отримання відгуків стосовно надання соціальної послуги «Догляд вдома». За результами роботи сформовано звіт про здійснення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг.

 

Звіт про здійснення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг у 2022 році

 

Станом на 24 червня 2022р. на обслуговуванні сектору соціальних послуг перебуває 119 осіб похилого віку, з них жінок – 99, чоловіків – 20. Серед них осіб з інвалідністю –  14, з них 9 жінок та 5 чоловіків. Серед осіб, які перебувають на обслуговуванні є 6 ветеранів Великої Вітчизняної війни. Протягом І півріччя 2022 року, 7 осіб похилого віку знято з обслуговування та 4 одиноких та одиноко проживаючих осіб похилого віку взято на обслуговування сектору соціальних послуг.

Участь в анкетуванні взяло 114 підопічних із 119, що склало 96% загальної кількості отримувачів соціальних послуг.

Під час проведення оцінки якості соціальної послуги догляду вдома застосовувалися наступні показники якості.

  1. Кількісні показники:
  • кількість скарг та результати їх розгляду: 

протягом І півріччя 2022 року не надходило жодної скарги від підопічних на роботу соціальних робітників.

  • частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома:

протягом І півріччя 2022 року надійшло 4 заяви про отримання соціальної послуги догляду вдома,  по яких прийнято позитивне рішення. 

  1. Якісні показники:
  1. Адресність та індивідуальний підхід.

Критерії оцінювання:

наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги - інформація щодо визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги міститься у карті визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг і знаходиться в особовій справі отримувача соціальних послуг – 100% ;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги - індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися за формою згідно з додатком 3 Державного стандарту доглягу вдома і знаходяться в особовій справі отримувача соціальної послуги - 100%;

По показнику «Адресність та індивідуальний підхід» результат становить  100%, тобто отримує статус «Добре».

      2) Результативність.

Критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками отримувачів соціальної послуги)згідно проведеного анкетування та співбесіди всі отримувачі повністю задоволені соціальною послугою догляду вдома, що зазначено в анкетах  – 100%;

покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась під час анкетування  отримувачі соціальної послуги догляд вдома констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась – 100%;

проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їх законним представникам   в ході перевірок проводилось опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома щодо якості надання соціальної послуги. За результатами анкетування зрозуміло, що серед отримувачів соціальної послуги догляду вдома соціальними робітниками постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального обслуговування - 100%;

 проведення внутрішнього моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдомавнутрішній моніторинг та оцінка якості надання соціальної послуги догляд вдома проводилась у травні-червні 2022 року - 100%;

По показнику  «Результативність» результат становить 100%, тобто отримує статус «Добре».

 3) Своєчасність.

Критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома – після прийняття рішення про надання соціальних послуг здійснюється визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, встановлення групи рухової активності, визначення змісту соціальних послуг, складається індивідуальний план що знаходиться в особовій справі отримувача соціальної послуги - 100 %;

підписання договору про надання соціальної послуги догляду вдомаз кожним отримувачем соціальної послуги  укладено договір про її надання – 100%;

строки та терміни надання соціальної послуги строки та терміни надання соціальної послуги догляду вдома визначено відповідно до індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, порушень по дотриманню цих вимог  не виявлено – 100%.

По показнику  «Своєчасність» результат становить 100% , тобто отримує статус «Добре».

      4) Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них соціальних робітників –  в ході опитування підопічних не було виявлено негативних відгуків щодо ставлення  соціальних робітників до отримувачів соціальних послуг. Соціальні робітники ввічливі та коректні у спілкуванні з отримувачем при виконанні своїх посадових обов’язків – 100%.

По показнику  «Повага до гідності отримувача соціальної послуги» результат становить 100% , тобто отримує статус «Добре».

Підсумовуючи вищезазначене, враховуючи оцінку результатів аналізу опитування отримувачів соціальної послуги «догляд вдома», задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Держстандарті,  показники, як адресність та індивідуальний підхід, своєчасність, результативність, повага до гідності отримувача соціальної послуги повністю задовольняють потреби отримувачів. Оцінка якості соціальних послуг  визначалась із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості  надання соціальних послуг, передбачених Держстандартом. Узагальнений статус відповідає встановленому рівню –«Добре».

Проаналізувавши  думку  отримувачів  соціальної послуги  «Догляд вдома» на запитання в анкетах, у ході бесід з ними,  можна зробити висновок, що кожна особа, яка перебуває на обслуговуванні відчуває підтримку та співчуття соціального робітника, знаючи, що при необхідності їм буде надана відповідна допомога.