ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ З 01.03.2021 РОКУ

  • 889

На виконання частини 2 статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» Пенсійний фонд  вже третій рік поспіль проводить індексацію пенсій за новим Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року №124. Індексація пенсій проводиться шляхом осучаснення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який є складовою формули розрахунку пенсії, на коефіцієнт підвищення, що визначається щороку Кабінетом Міністрів України.Згідно зазначених нормативних актів  з 1 березня 2021 року проведено індексацію пенсій в автоматичному режимі без потреби особистого звернення пенсіонерів. Виплата перерахованих пенсій проводиться у березні 2021 року у визначені для кожного пенсіонера дати.З врахуванням змін, внесених у Порядок постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 року №849, індексація пенсій, починаючи з 2021 року, проводитиметься щороку з 1 березня.

Який механізм проведення індексації пенсій у 2021 році?

У 2021 році Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №127, якою визначено коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується при обчисленні пенсії, у розмірі 11% (або 1,11), що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік + 50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні,з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення.На коефіцієнт підвищення 1,11 збільшується не загальний розмір пенсії, як це вважає більшість пенсіонерів, а показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується при обчисленні пенсії. Так, з 1 березня 2019 року було перераховано всі раніше призначені пенсії з врахуванням показника середньої заробітної плати 4404,35 грн. - це показник середньої заробітної плати в Україні за 2014-2016 роки 3764,40 грн., збільшений на 17%. В 2020 році зазначений показник проіндексовано на 11% і він становив 4888,83 грн. (4404,35х1,11), а в 2021 році – ще на 11% і показник середньої заробітної плати для перерахунку пенсії склав 5426,60 грн. (4888,83 х 1,11).

Які ж пенсії перераховано з 01.03.2021 року?

З 01.03.2021 року перераховано пенсії, які призначені (перераховані) відповідно до законів України:- «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (якщо пенсію обчислено з врахуванням заробітної плати особи)

- «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (лише військовослужбовцям строкової служби)

- «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (якщо пенсію обчислено згідно ст.54 в розмірі відшкодування фактичних збитків).

З врахуванням коефіцієнта підвищення 1,11 з 1 березня 2021 року проведено перерахунки пенсій особам, які одержують пенсії за віком, по інвалідності, за вислугу років, у зв’язку з втратою годувальника, розрахунок яких проведено від заробітку особи, оскільки індексується не розмір пенсії, а заробітна плата.

Індексація пенсій проводиться незалежно від факту роботи пенсіонера.

Важливо розуміти, що підвищення для кожного пенсіонера є індивідуальним, оскільки визначається з урахуванням індивідуальних показників (коефіцієнтів страхового стажу і заробітку) та доплат до встановлених законодавством мінімальних розмірів, які є складовими пенсійної виплати.Постановою №127 визначено, що розмір підвищення не може бути меншим, як 100 грн. Тому у разі, якщо розмір підвищення в результаті перерахунку становить від 0,01 грн. до 99,99 грн., до пенсії встановлюється доплата в сумі, що не вистачає до 100 грн.

Крім того, особам, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та мають страховий стаж чоловіки не менше 35 років, жінки – не менше 30 років, з 1 березня 2021 року мінімальну пенсійну виплату збільшено з 2100 грн. до 2200 грн. (з врахуванням надбавок, підвищень, доплат, передбачених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги).

А кому не індексували пенсію з 1 березня?

Наразі не підлягають перерахунку з 1 березня:

- пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, які призначені за спеціальними законами;

- пенсії військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, призначені за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб;

 - пенсії, призначені після 01.01.2019 року, оскільки для їх обчислення застосовувався показник середньої заробітної плати в Україні, який значно перевищує 5426,60 грн. (показник середньої заробітної при призначенні пенсій у 2019 році становив 6188,89 грн., у 2020 році – 7763,17 грн.);

 - пенсії, обчислені без врахування заробітної плати.

Однак, при наявності в одержувачів пенсій згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страхового стажу 30/35 років розмір їх пенсії не може бути меншим як 2200 грн.

Чому не проведено індексацію для одержувачів пенсій за спеціальними законами?

Пенсії держслужбовцям, науковцям, народним депутатам, посадовим особам місцевого самоврядування, прокурорам, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці не підлягають індексації, оскільки для них застосовується інший механізм нарахування пенсійних виплат, передбачений спеціальними законами.

Однак, зазначеним особам у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 року №124 «Питання проведення індексації пенсій у 2019 році», проведені перерахунки за матеріалами пенсійних справ для визначення розміру пенсії за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (в частині їх розмежування). Якщо в результаті перерахунку розмір пенсії за нормами цього Закону більший за розмір пенсії за спецзаконом, таких осіб автоматично без звернення пенсіонерів, переведено на пенсію за Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Якщо у пенсіонера є ще стаж, який можна дорахувати, тоді пенсіонери можуть звернутись з заявами щодо перерахунку пенсії з до рахуванням страхового стажу та заробітної плати, набутими після призначення пенсії за спецзаконами.

За особою, яка переведена на пенсію за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зберігається право перейти згідно поданої заяви на пенсію за спецзаконом. При цьому розмір пенсії встановлюється у тому ж розмірі, що і до переведення, з 1 числа наступного місяця, у якому надійшла заява.

 

  Відділ обслуговування громадян №12  2-50-62,  2-34-01