Щодо проходження медичних оглядів

  • 705

         Медогляди дають можливість виявити початкові, приховані, мляві форми таких хронічних захворювань як туберкульоз, новоутворення,

серцево-судинні, професійні та інші захворювання.

Під час прийому на роботу проводяться попередні медичні огляди, метою яких є виявлення фізичної і психофізіологічної придатності особи до роботи з конкретно визначеної професії, спеціальності, виявлення захворювань(інфекційних та інших), що є небезпечними.

Періодичні медичні огляди працюючих забезпечують динамічне спостереження за станом їх здоров'я, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і їх шкідливої дії на організм; виявлення захворювань, що унеможливлюють продовження роботи за даною професією тощо. Власники підприємств, установ, організацій різних форм власності зобов’язані забезпечити проходження працівниками медоглядів відповідно до плану -графіку.

Однак, керівники підприємств, установ, організацій різних форм власності  практично не направляють затверджені списки працівників у заклади охорони здоров'я , не забезпечують належний контроль за своєчасним проходженням медичних оглядів працівниками, як передбачено Постановою КМУвід 23травня 2021р. № 559. Так, за І півріччя 2021р. по Заболотівській ТГчастково проходили  профілактичні обстеження для подальшого оформлення особових медичних книжок для проходження медичного огляду пройшли лише працівники  шкіл – 142 особи, дитячих садків - 71 особа. Практично не проходять медичні огляди працівники промислових підприємств та агроформувань, в той час як захворюваність на туберкульоз і надалі реєструється. Працівники торгівлі, ринків, громадського харчування(кафе, бари, ресторани), харчової промисловості(пекарні, сирцех та інше) обслуговують населення без медогляду та з невизначеним станом здоров'я.

Перелік закладів охорони здоров’я, які за заявницьким принципом мають право проводити обов’язкові профілактичні медичні огляди, затверджується наказом структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій.

По нашій області наявні спільні накази ДУ «Івано – Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» та Департаменту охорони здоров’я ОДА від 15.01.2020 № 3/15/18  «Про організацію та проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій» та від 27.01.2020р № 7/30 «Про затвердження Переліку закладів охорони здоров’я, які мають право проводити обов’язкові попередні та періодичні профілактичні медичні огляди, а також профілактичні лабораторні обстеження декретованих контингентів.

Власник має право працівника, що не пройшов медичний огляд, не допускати до роботи, і ,відповідно, не зберігати його заробітну плату.

              Тому в проходженні як попереднього, так періодичного медичних оглядів зацікавлені і власники, і самі працівники.Фото без опису