Співпраця влади, науки та місцевого самоврядування

  • 1514

10 лютого 2022 року, селищний голова Петро Маліборський, взяв участь у діалог-зустрічі «Співпраця влади, науки та місцевого самоврядування», який проходив  за участю керівників територіальних громад Прикарпаття, ректорату, директорів інститутів і завідувачів кафедр університету.

Мета зустрічі – об’єднати зусилля науки, влади та громади задля пошуку нових шляхів розвитку регіону, щоб молоді люди могли навчатись, жити, працювати, розвиватись тут, на теренах рідного краю!

На заході присутні представники понад 30 територіальних громад Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської областей, з якими сьогодні підписано договори про співпрацю.

В основі договорів  співробітництво в галузі навчальної, інноваційної, наукової, спортивно-масової роботи для покращення забезпечення теоретичної та практичної підготовки студентів ІФНТУНГ, а також залучення наукового та освітнього потенціалу університету до розв’язання актуальних проблем розвитку економіки краю, розробки програм соціально-економічного, енергетичного, культурного та туристичного розвитку, сприяння задоволенню інформаційних, технологічних, інвестиційних потреб підприємств та установ громад Прикарпаття

Також відповідно до договорів ІФНТУНГ може забезпечувати підвищення професійної компетентності посадових осіб територіальних громад шляхом здобуття ними фахової вищої освіти та організації для депутатів і фахівців громад навчальних заходів (курсів, семінарів) з метою розвитку кадрового потенціалу місцевого самоврядування. Громади спільно з представниками ІФНТУНГ братимуть участь у проведенні профорієнтаційної роботи та сприятимуть працевлаштуванню у себе випускників університету.

Всебічна підтримка та допомога партнерів з ІФНТУНГ громадам забезпечена: це – і люди, і матеріально-технічна база, і наукові напрацювання. Про готовність спільно з громадами працювати над вирішенням екологічних, енергетичних, економічних проблем наголосив ректор університету, академік Національної академії наук України Євстахій Крижанівський.

Таке об’єднання зусиль, на переконання обох сторін, допоможе як поліпшити теоретичну й практичну підготовку фахівців, яких випускає університет, так і підніме на якісно новий рівень соціально-економічний і культурний розвиток громади, сприятиме реалізації цільових програм, пов’язаних з її розбудовою.

 За матеріалами сайту ІФНТУНГ