Структура населення Івано-Франківської області за статтю та віком по районах

  • 185