Структура населення Івано-Франківської області за статтю та віком

  • 117