Як внести зміни до договору оренди землі

  • 3145

Фото без описуОрендні правовідносини в Україні  регулюють наступні нормативно-правові акти: Цивільний кодекс України;   Земельний кодекс УкраїниЗакон України «Про оренду землі»; Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі». Також важливу роль у регулюванні  орендних правовідносин відіграє сам договір оренди земельної ділянки.

 Відповідно до  ч. 1 ст. 651 Цивільного Кодексу України та ст. 30 Закону України «Про оренду землі» , зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, у письмовій формі, шляхом укладення додаткової угоди, якщо інше не встановлено договором або законом. Оскільки сторони вільні в праві додавати до договору умови, які, на їхню думку, є істотними, у договорі оренди землі може бути  передбачений детальний порядок внесення змін (підстави/обставини внесення змін, форма та строк надсилання пропозиції тощо). Зміна умов договору має досягатися за взаємною згодою сторін, якщо інше не передбачено договором .У противному разі спір підлягає вирішенню  в суді.

 

Основними підставами  для внесення змін до договору можуть бути: волевиявлення сторін щодо уточнення певних умов договору; зміна строку дії оренди; зміна умови про розмір та розрахунок орендної плати.

Ініціювати внесення змін може як орендодавець ,так і орендар земельної ділянки, в будь-який момент.

Оскільки, зміни до договору оренди земельної ділянки вносяться шляхом укладання додаткової угоди до нього, пропозицію про внесення змін до договору доцільно надсилати з описом бажаних змін, додавши до неї проект додаткової угоди з підписом ініціатора у трьох екземплярах (по одному для сторін та для державного реєстратора прав). У разі погодження з запропонованими змінами до договору, протилежна сторона зможе одразу підписати угоду та направити її назад, або самостійно зареєструвати Державному  реєстрі речових  прав на нерухоме майно. Якщо сторонам не вдається досягти згоди щодо зміни умов договору оренди землі, спір вирішується в судовому порядку.

Зміни до договору оренди землі набирають чинності з моменту їх державної реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а у випадку: коли договір змінюється у судовому порядку, то з дня набрання законної сили рішенням суду про зміну умов договору, якщо в цьому рішенні не встановлено іншого строку, з подальшою державною реєстрацією.

 

Головний юрист сектору

«Снятинське бюро правової допомоги»                    Надія Лосєва

відділу безоплатної правової допомоги

Коломийського місцевого центру з надання

безоплатної вторинної правової допомоги