НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ


Закони

Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI «Про адміністративні послуги»


Укази

 

Указ Президента України від 03.07.2009р. №508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг»

 

Указ Президента України від 12.06.2013 р. № 327/2013 «Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ»


Постанови

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. № 724 «Деякі питання надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 66 «Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 р. № 915 «Деякі питання надання адміністративних послуг»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 р. № 13 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги»

                                                                 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. № 57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»

 


 

Розпорядження

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 870-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною податковою службою»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1076 «Про затвердження плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 24.04.2013 р. № 265-р «Про віднесення посади державного адміністратора і посади адміністратора до відповідної категорії посад державних службовців і посад в органах місцевого самоврядування»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 614-р “Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року”

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”


 
Накази

 

Наказ Міністерства економіки України від 12.07.2007 р. № 219 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів надання адміністративних послуг»

 

Наказ Міністерства економіки України від 31.07.2009 р. № 799 «Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 12.07.2007р. №219»

 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 


Закони

 

Закон України від 06.09.2005 р. №2806-VІ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 

Закон України вiд 19.05.2011 р. №3392-VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

 

Закон України від 22.12.2011 р. № 4221-17 «Про внесення зміни до статті 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру»

 

Закон України від 09.05.2012 р. № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру»

 

Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI «Про адміністративні послуги»

 

 

Постанови

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р. № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 р. № 685 «Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. № 724 «Деякі питання надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 66 «Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 77 «Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди»

 

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 25.08.2010 р. № 725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства»

 

Розпорядження

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 24.04.2013 р. № 265-р «Про віднесення посади державного адміністратора і посади адміністратора до відповідної категорії посад державних службовців і посад в органах місцевого самоврядування»

 

Накази

 

Наказ Держкомпідприємництва від 18.04.2006 р. № 39 «Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру»

 

Наказ Держкомпідприємництва від 15.05.2006 р. № 45 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру»

 

Наказ Держкомпідприємництва від 22.09.2006 р. № 82 «Про заходи щодо забезпечення видачі відомостей з реєстру документів дозвільного характеру»

 

Наказ Держкомпідприємництва від 09.11.2006 р. № 101 «Про затвердження форми та Технічного опису бланка довідки з реєстру документів дозвільного характеру»

 

Наказ Держкомпідприємництва від 05.04.2007 р. № 44 «Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення порядку видачі документа дозвільного характеру»

 

Наказ Держкомпідприємництва від 01.08.2008 р. № 100 «Про затвердження Інструкції про порядок замовлення, постачання, обліку та звітності щодо використання бланків довідки з реєстру документів дозвільного характеру та внесення змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006 р. № 39 "Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру"»

 

Наказ Держкомпідприємництва від 03.07.2009 р. № 116 «Про затвердження Примірної форми Регламенту (інформаційної картки)»

 

Наказ Держкомпідприємництва від 26.08.2010 р. № 274 «Про проведення щорічних Всеукраїнських конкурсів "Кращий дозвільний центр" та "Кращий державний адміністратор"»

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.12.2011 р. № 419 «Про Порядок погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора»

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 р. № 28 «Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання»

 

 

 

ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ


Конституція

 

Конституція України


Закони

 

Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII “Про захист прав споживачів”

 

Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII “Про інформацію”

 

Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

Закон України від 09.04.1999 р. № 586-XIV  “Про місцеві державні адміністрації”

 

Закон України від 15.09.1999 р. № 1045-XIV  “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”

 

Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V “Про основні засади державного нагляду  (контролю) у сфері господарської діяльності”

 

Закон України від 07.04.2011 р. № 3206-VI “Про засади запобігання і протидії корупції”

 

Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI “Про захист персональних даних ”

 

Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI “Про громадські об'єднання”