Кінаш Роман Богданович  начальник відділу економічного розвитку, житлово-комунального та дорожнього господарства апарату Заболотівської селищної ради

 

 

 

 

Рурик Іван Іванович  заступник начальника відділу економічного розвитку, житлово-комунального та дорожнього господарства апарату Заболотівської селищної ради

Печенюк Ольга Василівна  головний спеціаліст відділу економічного розвитку, житлово-комунального та дорожнього господарства апарату Заболотівської селищної ради

Юрійчук Микола Богданович  головний спеціаліст-муніципальний інспектор відділу економічного розвитку, житлово-комунального та дорожнього господарства апарату Заболотівської селищної ради

 

Графік роботи та прийому:

Понеділок–четвер:     8:00–17:15 год.

П’ятниця:                  8:00–16:00 год.

Обідня перерва:        12:00–13:00 год.

Контактна інформація:

78315, селище Заболотів, вул. Б. Хмельницького, 6, каб. 8

E-Mail адреса: econom@zabolotiv-rada.gov.ua

тел. 068 536 59 99

__________________________________________________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ

про роботу відділу економічного розвитку, житлово-комунального та дорожнього господарства селищної радиза 10 місяців 2021року

 

У 2021 році робота здійснювалась відповідно до повноважень та нормативно-правової бази України, положення про відділ, рішень сесії та виконавчого комітету Заболотівської селищної ради, доручень та розпоряджень селищного голови.

Реалізація державної регуляторної політики селищною радою та її виконавчими органами здійснюється відповідно донорм Закону України «Прозасади державної регуляторної політики усфері господарської діяльності».

Відповідно достатті 31 Закону України «Прозасади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на відділ покладено повноваження у здійсненні державної регуляторної політики Заболотівської селищної територіальної громади.

Для дотримання принципу послідовності та передбачуваності регуляторної політики здійснюється планування діяльності виконавчих органів селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів.

Затверджений план оприлюднено на офіційному сайті Заболотівської селищної ради http://zabolotiv-rada.gov.ua.

Упродовж 2021 року розроблено та подано на затвердження чотири проєкти регуляторних актів,а саме:

  • проєктрішення селищної ради«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Заболотівської територіальної громади»;
  • проєктрішенняселищної ради«Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно»;
  • проєктрішення селищної ради«Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податкуна території Заболотівської територіальної громади»;
  • проєкт рішення виконавчого комітету селищної ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів  у Заболотівській територіальній громаді».

Допроєктіврегуляторнихактівпідготовленівідповідніаналізирегуляторноговпливу.Зметоюодержанняпропозиційтазауваженьвідфізичних,юридичнихосібтаїхоб’єднаньпроектирегуляторнихактівразомзвідповідниманалізомрегуляторного впливу були оприлюднені на офіційному сайті Заболотівськоїселищноїради.

ІнформаціящодоздійсненнядержавноїрегуляторноїполітикиЗаболотівською селищноюрадоютаїївиконавчимиорганамирозміщується на сайті Заболотівської селищноїради http://zabolotiv-rada.gov.ua в розділі «Регуляторна політика».

Відповідно до розпорядження селищного голови від 27.05.2021 року №14 створено комісію та робочу групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення. Протягом 2021 року робочою групою з легалізації заробітної плати та зайнятості населення проведено моніторинг 49 суб’єктів господарювання з питань державної реєстрації підприємницької діяльності громадян, які здійснюють систематичну діяльність, належного оформлення трудових відносин між роботодавцем та найманими працівниками, наявності відповідних дозвільних документів (ліцензії, торгових патентів та ін.), дотримання законодавства про право в частині належного оформлення трудових відносин та дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, в ході якого проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості допуску на роботу працівників без оформлення трудових відносин.

На сайті Заболотівської селищної ради за електронною адресою: http://zabolotiv-rada.gov.ua створено розділ  «Легалізація заробітної плати та зайнятості населення», де розміщуються інформаційні матеріали управління Держпраці в Івано-Франківській області щодо належного оформлення трудових відносин.

З метою удосконалення інформаційної та ресурсної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва на офіційному сайті Заболотівської селищноїради http://zabolotiv-rada.gov.ua створено розділ «Головне управління ДПС в Івано-Франківській області інформує», де постійно висвітлюються актуальні питання щодо здійснення підприємницької діяльності, корисна інформація для існуючого бізнесу та для фізичних осіб, які хочуть розпочати власну справу.

Відповідно до Постанови КМУ від 07.02.2018 року «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» проводилась робота з фізичними особами, які євласниками бджолосімей щодо отримання дотації за бджолосім’ї. Станом на 01.10.2021 року, за формою встановленою Мінагрополітики, було внесено відповідну інформацію про наявність фізичних осіб та суб’єктів господарювання, які є власниками бджолосімей.  Розроблено та впроваджено журнал обліку пасік відповідно до вимог, передбачених  Порядком реєстрації пасік  та опрацьовано 50 заяв фізичних осіб та суб’єктів господарювання, які є власниками бджолосімей для отримання дотації за бджолосім’ї.

За звітний період відділом економічного розвитку, житлово-комунального та дорожнього господарства також підготовлено та подано на затвердження 2 рішення виконавчого комітету селищної ради, а саме:

    • прозатвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;
    • про встановлення тарифу на теплову енергію.

На виконання законів України «Про звернення громадян», «Про доступдо публічної інформації» відділом економіки промисловості та сфери послугпідготовлено15відповідейназверненнягромадян,юридичнихосіб,інформаційнітадепутатськізапити. Крім того, працівниками відділу постійно надавались роз’яснення та консультації на усні звернення громадян.

На виконання розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 24.02.2021 року № 53 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів області, ефективного та раціонального використання бюджетнихкоштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2021 рік» проводились звірки з Головним управлінням ДПС в Івано-Франківській області щодо повноти оподаткування об’єктів оподаткування нерухомого майна, що перебуває у власності фізичних осібта щодо площ, цільового використання, повних адрес земельних ділянок і власників, дати державної реєстрації (припинення) земельних ділянок, кадастрових номерів. Окрім того,проводиться щоквартальний аналіз надходжень до бюджету місцевих податків і зборів в розрізі суб’єктів господарювання-юридичних та фізичних осіб,ведеться робота із суб’єктами господарювання стосовнонеобхідностівиконаннявимог чинного законодавства у частині сплати до селищного бюджету податківта зборів, щодо обов’язкового проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, щодо сплати боржниками сум податкового боргу, а також проводилась робота щодо вручення платникам-фізичним особам податкових повідомлень-рішень по податку на нерухоме майно та земельному податку.

З метою збільшення дохідної частини бюджету селищної ради надіслано запити до 17 суб’єктів господарювання-юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність на території громади, а сплачують ПДФО за місцем реєстрації юридичної особи. За результатами 3 юридичні особи почали сплачувати ПДФО до бюджету селищної ради. Додатково надійшло до бюджету 477,3 тис. грн.

Працівниками відділу на підставі даних, наданих структурними підрозділами виконавчого апарату селищної ради:

 сформованосоціально-економічнийпаспорт Заболотівської територіальної громади;

підготовленозвітпровиконанняПланусоціально-економічногорозвиткуЗаболотівськоїтериторіальноїгромадиза2020рік;

розроблено Програму соціально-економічного та культурного розвитку Заболотівської територіальної громади  на 2021 рік;

розроблено Програму охорони навколишнього природного середовища Заболотівської селищної ради територіальної громади до 2025 року таПрограму «Дороги місцевого значення на 2021-2025 роки».

Проводився моніторинг споживання енергоносіїв бюджетними установами, які фінансуються з селищного бюджету та моніторинг тарифів на теплову енергію з використанням альтернативних видів палива. З метою забезпечення охорони навколишнього природного середовища, поліпшення стану навколишнього природного середовища та створення відповідних умов до цього подано заявкув Управління екології на подання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності на придбання сміттєвоза для вивезення ТВП, направлено запити на відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Дубовець в с. Тростянець Заболотівської селищної ради та р. Турка в селищі Заболотів Заболотівської селищної ради  на фінансування з обласного фонду охорони  навколишнього природного середовища у 2021 році та реконструкцію очисних споруд селища Заболотів.

Проведено електронні закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. Протягом звітного періоду було розроблено, затверджено та оприлюднено в системі Prozorro річний план закупівель на 2021  рік та додаток до річного плану закупівель. В зв’язку зі змінами в кошторисах відбувалось коригування запланованих закупівель в річному плані та додатку до річного плану.